Ruszył Program Pomocy Żywnościowej
Prosimy o kontakt parafie, które mogłyby wziąć udział w dystrybucji żywności dla swoich najuboższych mieszkańców. Parafia odbierałaby żywność hurtowo z magazynu Caritas „Chleb Miłosierdzia” w Brzegach i rozdzielałaby wśród osób potrzebujących na swoim terenie.

Już ponad 15 tysięcy osób odebrało żywność od Caritas Archidiecezji Krakowskiej w ramach „Podprogramu 2016” Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Oprócz wydawania artykułów żywnościowych Caritas organizuje warsztaty dla beneficjentów programu, mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Są to warsztaty kulinarne, ekonomiczne oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności, a skorzystać z nich będą mogli wszyscy chętni uczestnicy Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Biuletyn listopad 2016 numer (11/2016), 5.11.2016
Czytaj również
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę