Zamówienia na akcje Caritas
Caritas Archidiecezji Krakowskiej rozesłała do parafii listy z zamówieniami na charytatywne akcje Caritas. Bardzo prosimy o włączenie się w proponowane akcje i zachęcenie parafian do wzięcia w nich udziału. Dzięki tym akcjom zbieramy fundusze na całoroczną działalność charytatywną, zwłaszcza na akcję wakacyjną oraz pomoc najuboższym w parafiach. Także parafie dzięki Funduszowi Parafialnemu mogą zebrać środki na pomoc potrzebującym.

Prosimy o przekazanie zamówień do Księży Notariuszy, a ich prosimy o dostarczenie zamówień do dnia 23 września 2016 r. do biura Caritas przy ul. Ossowskiego 5 w Krakowie - tel./fax: 012 637 07 12, lub e-mail: krakow@caritas.pl. Jeżeli powyższy formularz nie zostanie odesłany do Caritas, wielkości poszczególnych zamówień pozostają takie jak w ubiegłym roku.

Biuletyn lipiec - sierpień 2016 numer (7 - 8/2016), 1.07.2016
Czytaj również
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę