chleb
Projekt MISERICORDES
W połowie czerwca ruszy akcja crowdfundingowa MISERICORDES, poprzez którą chcemy zaangażować młodych z całego świata w konkretne uczynki miłosierdzia. Nawiązując do Światowych Dni Młodzieży, chcemy zaproponować wszystkim, którzy będą się czuć związani z ich ideą i z hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” udział w projekcie, mającym na celu zebranie środków na kolejne „Domy Miłosierdzia” poprzez stworzenie społeczności, która zechce wziąć udział w ich sfinansowaniu poprzez wykupienie cegiełek lub innych specjalnie dla nich przygotowanych nagród.

Pierwszym celem akcji będzie zebranie środków, które pomogą sfinansować wyposażenie Ośrodka Wsparcia Dziennego i Stałego Pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych „Campus Misericordiae" oraz hali „Chleb Miłosierdzia” w Brzegach. Chcemy też ufundować klinikę mobilną, która ma służyć potrzebującym w najbardziej zapalnych punktach świata, choćby w obozach dla uchodźców czy miejscach klęsk żywiołowych. Projekt zakończy się tydzień po Światowych Dniach Młodzieży. Będą w nim mogli wziąć udział zarówno uczestnicy, jak i sympatycy Światowych Dni Młodzieży z całego świata.

Biuletyn czerwiec 2016 numer (6/2016), 2.06.2016
Czytaj również
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę