Śniadania dla pielgrzymów
W ramach organizacji mobilnych stref żywieniowych podczas Światowych Dni Młodzieży Caritas pomaga zorganizować śniadania dla pielgrzymów w parafiach. Chętne parafie prosimy o kontakt: kcichy@caritas.pl, kom. tel: 601 579 030.
Biuletyn czerwiec 2016 numer (6/2016), 2.06.2016
Czytaj również
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę