Potrzebna rodzina do prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka
Krakowska Caritas pilnie szuka rodziny, która chciałaby pomóc dzieciom pozbawionym rodzicielskiej opieki, prowadząc dla nich Rodzinny Dom Dziecka.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które spełniają pewne warunki, np. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona; nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, mają co najmniej średnie wykształcenie, nie mają ograniczonych zdolności do czynności prawnych, itp. Rodzina musi też przejść odpowiednie szkolenie, które sprawdzi kwalifikacje rodziny do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Rodziny zainteresowane prowadzeniem Rodzinnego Domu Dziecka proszone są o kontakt z biurem Caritas Archidiecezji Krakowskiej: ul. Ossowskiego 5, 30-656 Kraków, tel./fax: 12 637 07 12, e-mail: krakow@caritas.pl.

Biuletyn czerwiec 2016 numer (6/2016), 2.06.2016
Czytaj również
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę