Zbiórka Żywności
           Dziękujemy wszystkim parafiom, które zgłosiły się do przedświątecznej zbiórki żywności, która odbędzie się w dniach 4 i 5 marca. Przypominamy, że Caritas pomaga  w zorganizowaniu i rozliczeniu zbiórki, przekazując plakaty, koszulki, identyfikatory, ulotki oraz podziękowania dla sklepów, a także wzory sprawozdań.. Zebrana przez parafię żywność jest rozdzielana pomiędzy potrzebujących z terenu parafii.
Biuletyn marzec 2016 numer (3/2016), 10.03.2016
Czytaj również
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę