chleb
Akcje wielkopostne

            Parafie, które zaangażowały się w akcję „Jałmużna Wielkopostna” prosimy o zorganizowanie dla dzieci uroczystego przekazania skarbonek z uzbieranymi przez nie ofiarami, a także o wybranie konkretnego celu, na który przekazane zostaną ich ofiary i o poinformowanie o nim dzieci. Ofiary za 60 000 baranków na stół wielkanocny, zamówionych przez parafie pomogą w tym roku osobom starszym. Jak co roku złotówka z ofiary za każdego baranka zasili Fundusz Parafialny. Zachęcamy także do włączenia się w akcję rozprowadzania paschalików.

Biuletyn marzec 2016 numer (3/2016), 10.03.2016
Czytaj również
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę