chleb
Propozycje Caritas Archidiecezji Krakowskiej na Rok Miłosierdzia
Ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Miłosierdzia, którego hasłem są słowa „Miłosierni jak Ojciec”, ma przypomnieć nam o nieskończonym miłosierdziu Boga względem człowieka, a także o obowiązku świadczenia miłosierdzia względem potrzebujących. „O jakże pragnę, aby nadchodzące lata były naznaczone miłosierdziem tak, byśmy wyszli na spotkanie każdej osoby, niosąc dobroć i czułość Boga!” - napisał papież Franciszek w bulli „Misericordiae vultus”, zapowiadającej Rok Miłosierdzia. Odpowiadając na jego wezwanie postarajmy się, aby w Roku Miłosierdzia odnowić dzieła miłosierdzia w parafiach, docierając do każdego potrzebującego. W tym celu Caritas przedstawia swoje propozycje, zachęcając do udziału w nich wszystkie parafie.

 

29.11.2015 - I Niedziela Adwentu. Rozpoczyna się Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Rozprowadzamy w parafiach świece z logo Caritas, zbieramy fundusze na pomoc dzieciom, świadczoną częściowo przez parafie, a częściowo przez krakowską Caritas. Dzięki ofiarom za świece będziemy mogli zorganizować przyszłoroczne ferie zimowe i akcję wakacyjną dla dzieci, a także dofinansować placówki dla dzieci, które prowadzimy. 10 groszy z ofiary za każdą świecę przeznaczone zostanie na pomoc żywnościową dzieciom spoza naszego kraju. 1 zł z przekazanej do Caritas ofiary za małą świecę i 2 zł z ofiary za dużą świecę trafi na fundusz parafialny, który Ksiądz Proboszcz może dowolnie wykorzystać na pomoc potrzebującym rodzinom w parafii.

 

8.12.2015 - Rozpoczęcie Roku Miłosierdzia w Rzymie. Prosimy Ojca Świętego o poświęcenie kamienia węgielnego powstającego w Brzegach domu dla osób starszych Campus „Misericordiae” oraz magazynu żywności „Chleb Miłosierdzia”. Będzie to służąca potrzebującym pamiątka po Światowych Dniach Młodzieży.

 

11 - 12.12.2015 - Ogólnopolska Zbiórka Żywności. W naszej archidiecezji odbędzie się ona w ponad 100 sklepach, a udział w zbiórce weźmie ponad 1100 wolontariuszy. Liczymy, że zebrane dary pomogą nam zaopatrzyć w żywność na Święta osoby najuboższe. Dziękujemy parafiom, które włączają się w zbiórkę, przygotowując dzięki zebranym darom świąteczne paczki dla ubogich rodzin. Caritas przekazuje bezpłatnie parafiom materiały: plakaty, identyfikatory, podziękowania itd.

 

Parafiom, które nie biorą udziału w zbiórce żywności w sklepach proponujemy akcję wymyśloną przez Caritas poznańską o nazwie „Tytka miłosierdzia”. Duże papierowe torby z logo Caritas można będzie zamówić w Punkcie Socjalnym Caritas u s. Lilianny Jamki, kom. 609 451 688 (cena 50 gr/szt.) i w niedzielę 13 grudnia rozdać po Mszy św. rodzinom, które zobowiążą się do wypełnienia tytki żywnością na Święta i zwrotu do kościoła w niedzielę 20 grudnia. Następnie tytki zostaną przekazane ubogim rodzinom z terenu parafii.

 

24.12.2015 - Wigilia dla bezdomnych i samotnych. Nasza Caritas organizuje ją o godz. 14.30 w krużgankach Bazyliki Ojców Franciszkanów w Krakowie. Zwykle bierze w niej udział ok. 1000 osób. Zachęcamy, aby wzorem wielu naszych parafii, zorganizować spotkanie wigilijne dla ubogich i samotnych z parafii - np. przy współudziale lokalnej restauracji, albo w pomieszczeniach parafialnych, a do osób chorych udać się z opłatkiem i paczką świąteczną.

 

Po Bożym Narodzeniu rozpoczyna się okres tradycyjnych odwiedzin duszpasterskich w domach parafian. Bardzo prosimy, aby wykorzystać je także do sporządzenia bazy osób, które potrzebują pomocy z powodu ubóstwa, choroby lub samotności. Bez tej wiedzy nie można organizować skuteczniej pomocy w parafiach.

 

Od początku stycznia do końca kwietnia trwa kampania informacyjna mająca na celu zachęcenie do wpłacania 1% podatku na rzecz Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Tak jak w ubiegłym roku prosimy o rozpowszechnianie tej informacji. Przekazane nam środki przeznaczymy w całości na pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym.

 

W styczniu zapraszamy na spotkanie opłatkowe wolontariuszy z parafialnych zespołów charytatywnych i Caritas parafialnych z Metropolitą Krakowskim. Datę spotkania prześlemy do parafii po jej ustaleniu z sekretariatem Metropolity Krakowskiego.

 

18 - 29.01.16 - ferie zimowe. Podczas ferii Caritas organizuje zimowiska dla dzieci z rodzin objętych pomocą przez Caritas, a także z domów dziecka i ośrodków opiekuńczo - wychowawczych. Być może w parafii w tym czasie uda się zorganizować półkolonie w salkach, dzięki pomocy wolontariuszy.

 

10.02.16 rozpoczyna się Wielki Post. To szczególny czas wsłuchania się w Słowo Boże i przyjęcia Bożego miłosierdzia, ale także refleksji nad uczynkami miłosierdzia względem ciała i względem ducha, do której zachęca nas papież Franciszek. Można, na wzór organizowanych w parafiach akcji modlitwy „24 godziny dla Pana” zorganizować „24 godziny miłosierdzia” - czas dobrych uczynków. Pokażmy, że można poświecić swój czas, odwiedzając chorych i samotnych, pomagając starszym parafianom w przedświątecznych porządkach lub przekazując pomoc materialną dla ubogich. Także kapłani mogą zachęcić wiernych do refleksji nad uczynkami miłosierdzia, np. podczas sakramentu pojednania. Czy nakazanie penitentowi odmówienia prostej modlitwy nie jest banalizowaniem pokuty? Czy nie lepszą pokutą jest konkretny uczynek miłosierdzia?

Post modlitwa i jałmużna to nieodłączne elementy dobrego przeżycia Wielkiego Postu. Czy nie warto powrócić do akcji „Jałmużna wielkopostna” (odmawiania sobie drobnych przyjemności i przekazywania zaoszczędzonych pieniędzy na pomoc dla ubogich), adresując ją nie tylko do dzieci? Albo połączyć Środę Popielcową z aktem miłosierdzia, organizując zbiórkę do puszek na konkretny, znany parafianom cel? Caritas zachęca tez do udziału w akcji „Wielkanocne Dzieło Caritas” (rozprowadzanie cukrowych baranków na stół wielkanocny), której celem jest zdobycie funduszy na pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym. To także okazja do powiększenia Funduszu Parafialnego.

 

11.02.16 - Światowy Dzień Chorego. Caritas organizuje diecezjalne obchody Światowego Dnia Chorego w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Łagiewnikach. Prosimy o zorganizowanie chorym i niepełnosprawnym pomocy w dotarciu do Sanktuarium lub o zorganizowanie dnia chorych w parafiach w tym dniu lub podczas rekolekcji parafialnych.

 

II tydzień Wielkiego Postu - Rekolekcje charytatywne Caritas w Krakowie - dla pracowników i wolontariuszy Caritas, Parafialnych Zespołów Charytatywnych i Parafialnych Zespołów Caritas, pracowników socjalnych.

 

13 - 14.03.16 - Ogólnopolska Zbiórka Żywności. Po raz kolejny zachęcamy wolontariuszy do zorganizowania zbiórek żywności w sklepach i przygotowania paczek świątecznych dla ubogich parafian.

 

 

3.04.16 - Niedziela Miłosierdzia - Święto Patronalne Caritas. Pracownicy Caritas biorą udział w uroczystej Mszy św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach. Pracownicy Stacji Opieki Caritas zapewniają opiekę medyczną podczas pielgrzymki do Łagiewnik.

 

3 - 9.04.16 - Tydzień Miłosierdzia. Celem Tygodnia Miłosierdzia jest uwrażliwienie ludzi na potrzeby osób chorych, starszych, niepełnosprawnych, ubogich i z różnych innych powodów wymagających pomocy. Mając już sporządzoną podczas kolędy listę osób potrzebujących pomocy, znając parafian, którzy zaangażowali się np. w akcje charytatywne przeprowadzone w Wielkim Poście, można by stworzyć w parafii zespół Caritas, którego członkowie, oprócz podejmowania się okresowych akcji (np. zbiórek żywności i przygotowywania paczek na Święta dla najuboższych) mogliby dyżurować np. raz w tygodniu wieczorem w budynku parafialnym, zapraszając do siebie zarówno osoby potrzebujące, jak i nowych wolontariuszy. Rodzaje pomocy mogą być bardzo różne i zależą od inicjatywy i możliwości parafian.

 

9.04.16 - Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników i Wolontariuszy Caritas do Sanktuarium Miłosierdzia i Centrum Jana Pawła II w Krakowie. Zapraszamy do udziału mieszkańców naszej diecezji. Dziwnie wygląda ogólnopolska pielgrzymka, na której brakuje wolontariuszy mieszkających w Krakowie czy okolicach. Wspólna modlitwa, wysłuchanie świadectw, dyskusje czy wspólna zabawa jednoczą środowisko wolontariuszy i dodają sił do dalszej pracy.

 

29.04.16. - Caritas z Miastem Kraków organizuje Święto Rodziny Krakowskiej pod Wawelem. Zapraszamy do wspólnej zabawy, a także do organizowania w okolicach Dnia Matki i Dnia Dziecka Święta Rodziny - różnych form świętowania w parafii (festyn, rozgrywki sportowe itd.) wspólnie ze szkołą lub gminą.

 

17.06.2016 - wspomnienie św. Brata Alberta – patrona krakowskiej Caritas. Na uroczystej Mszy św. w sanktuarium Ecce Homo w Krakowie gromadzą się pracownicy, wolontariusze i podopieczni Caritas, modląc się w intencji Caritas i jej dzieł. Zapraszamy do udziału, zwłaszcza, że w tym roku (25.12.2016) przypada setna rocznica śmierci św. Brata Alberta.

 

Czerwiec - otwarcie Magazynu Żywności Caritas Archidiecezji Krakowskiej „Chleb Miłosierdzia” w Brzegach, na terenie Pola Miłosierdzia. Jesienią nastąpi otwarcie Domu Campus Misericordiae dla osób starszych. Placówki, budowane przez Gminę Wieliczka i Caritas, będą trwałym pomnikiem Światowych Dni Młodzieży i Roku Miłosierdzia. Zostaną poświęcone przez Papieża Franciszka 29.07.16, podczas Światowych Dni Młodzieży.

 

Czerwiec - współorganizacja Biegu Miejskiego z przeszkodami w Krakowie w ramach promocji zdrowego stylu życia. Cel charytatywny biegu i szczegóły zostaną podane po ustaleniach z organizatorem.

 

Lipiec: - ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY - biorą w nich udział wolontariusze Caritas, a wiele osób w parafiach gości uczestników.

 

Lipiec - Sierpień - Wakacyjna Akcja Caritas - Kolonie Caritas z Miłosierdziem.

 

15 - 30.08.16 - Tornister pełen uśmiechów – akcja pomocy dla najuboższych uczniów (wyprawki szkolne). Część parafii realizuje tę akcję, szukając ofiarodawców, którzy wypełnią przyborami szkolnymi plecaki, przekazywane następnie dzieciom z ubogich rodzin. Tornistry w promocyjnych cenach można nabyć w Caritas.

 

16.09.2016 - Diecezjalna Pielgrzymka Chorych do Sanktuarium Krzyża św. w Krakowie Mogile.

 

16 - 18.09.16 - Rekolekcje Parafialnych Zespołów Caritas i Zespołów Charytatywnych w ośrodku w Zakrzowie. Prosimy o przekazanie informacji wolontariuszom i zachęcenie ich do udziału.

 

W ostatnich dniach października i na początku listopada Caritas organizuje kwestę przed cmentarzami krakowskimi, rozprowadzając znicze. Zebrane ofiary przeznaczone są na paczki mikołajowe dla dzieci.

 

20.11.2016 - zamknięcie Jubileuszu Miłosierdzia. To dobry moment na podsumowanie. Czy w parafii zmieniło się coś, jeśli chodzi o świadczenie miłosierdzia i międzyludzką solidarność? Czy zostały rozpoznane potrzeby osób chorych, ubogich, starszych i samotnych? Czy udało się zaktywizować wolontariuszy i stworzyć działający Zespół Caritas? Czy zaistniały nowe formy pomocy, jednoczące wspólnotę? 

Biuletyn - grudzień 2015 numer (12/2015), 1.12.2015
Czytaj również
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę