chleb
Prosimy o włączenie się w akcje Caritas

Caritas Archidiecezji Krakowskiej rozesłała do wszystkich parafii listy z zamówieniami na charytatywne akcje Caritas. Bardzo prosimy o włączenie się w proponowane akcje charytatywne i zachęcenie parafian do wzięcia w nich udziału. Dzięki tym akcjom zbieramy fundusze na całoroczną działalność charytatywną, zwłaszcza na akcję wakacyjną oraz pomoc najuboższym w parafiach. Także parafie dzięki Funduszowi Parafialnemu mogą zebrać środki na pomoc potrzebującym.

Biuletyn lipiec - sierpień 2015 numer (7-8/2015), 10.07.15
Czytaj również
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę