chleb
Nagradzamy wolontariuszy i sponsorów

Prosimy Księży proboszczów o zgłaszanie kandydatów do nagrodzenia przez Caritas za działalność charytatywną w parafii (mogą być to długoletni wolontariusze lub sponsorzy). Chcemy ich wyróżnić podczas uroczystego zakończenia obchodów 25-lecia naszej Caritas 4 października 2015 r. Zgłoszenia (wraz z krótkim uzasadnieniem) prosimy wysyłać do końca czerwca 2015 r. na adres Caritas Archidiecezji Krakowskiej, ul. M. Ossowskiego 5, 30-656 Kraków, e-mail krakow@caritas.pl.

Biuletyn czerwiec 2015 numer (6/2015), 29.05.2015
Czytaj również
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę