Ferie zimowe 2014

Podczas ferii zimowych Caritas Archidiecezji Krakowskiej organizuje wypoczynek dla 89 dzieci w wieku 9-18 lat w Ośrodku Wczasowo - Rekolekcyjnym w Zakrzowie, w terminie 8-14.02.2014. Zapisy trwają do 17 stycznia 2014 r. Uczestnikami turnusów mogą być dzieci z terenu Archidiecezji Krakowskiej, objęte opieką Caritas lub innych organizacji charytatywnych i pomocowych, których sytuacja rodzinna, finansowa lub społeczna kwalifikuje je do uczestnictwa. W turnusach uczestniczyć mogą również inne dzieci, których rodzice zadecydują, że będą przeżywać czas odpoczynku razem z dziećmi Caritas w celach integracyjno-wychowawczych, jednak zawsze na zasadach regulaminu i programu realizowanego przez Caritas.

Biuletyn styczeń 2014 numer (1/2014), 27.12.2013
Czytaj również
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę