Zmiana profilu ośrodka Caritas w Zebrzydowicach

Dotychczasowy Dom Wczasowo – Rehabilitacyjny p.w. Matki Bożej Różańcowej w Zebrzydowicach zmienia profil swojej działalności na Dom Opieki. Dom udziela całodobowej, odpłatnej opieki dla osób starszych, chorych, potrzebujących wsparcia, wypoczynku i opieki rehabilitacyjnej. Dysponuje 28 miejscami.

Okres pobytu w Domu może wynosić od kilku dni do kilku miesięcy w zależności od indywidualnych potrzeb. Przebywający w Domu pensjonariusze mają zapewnione mieszkanie, wyżywienie oraz wszelką potrzebną opiekę, w tym również duszpasterską: w Domu znajduje się kaplica, w której sprawowana jest Msza św.

Od 01.11.2013 r. nie będą w Zebrzydowicach realizowane turnusy rehabilitacyjne, z których do tej pory korzystały osoby mające dofinansowanie z PFRON. Na turnusy rehabilitacyjne lub dłuższe pobyty w okresie jesienno – zimowym zaprasza Dom Wczasowo – Rehabilitacyjny Caritas w Zembrzycach.

Biuletyn listopad 2013 numer (11/2013), 21.10.13
Czytaj również
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę