chleb
Podaruj dziecku Skrzydła

Inną formą pomocy dzieciom z najuboższych rodzin jest program „Skrzydła”. To program długoterminowej pomocy uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają wsparcia w formie dożywiania w szkole, zakupu przyborów szkolnych i podręczników, dofinansowania do wycieczek szkolnych itp.

Program proponuje objęcie ucznia opieką przez firmy i osoby prywatne, które zobowiązują się do wsparcia finansowego przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego. Możliwa jest także jednorazowa wpłata w ramach tzw. „Skarbonki Skrzydeł”. Program „Skrzydła” daje możliwość wyboru formy pomocy i dopasowania jej do indywidualnych potrzeb ucznia, a także do możliwości finansowych sponsora.

W ramach programu „Skrzydła” ofiarodawcy pomagają konkretnemu dziecku. Znają jego imię i ogólną sytuację rodzinną, zainteresowania i problemy. Wpłacają co miesiąc zadeklarowaną kwotę (zwykle ok. 150 PLN), przekazywaną następnie rodzicom dziecka. Caritas wymaga od rodziców rozliczenia przekazanych pieniędzy fakturami (za żywność, odzież, przybory szkolne i inne wydatki związane z dziećmi), co gwarantuje dobre wykorzystanie funduszy.

Do programu „Skrzydła” wybierane są dzieci z rodzin o bardzo trudnej sytuacji materialnej, najczęściej wielodzietnych i dotkniętych dodatkowym problemem (choroba, odejście lub śmierć jednego z rodziców, choroba dziecka lub jego rodzeństwa). Kilkaset takich rodzin korzysta co miesiąc z pomocy prowadzonego przez Caritas Punktu Socjalnego. Uczniów do programu mogą zgłaszać także parafie, nauczyciele lub pedagodzy szkolni.

Prosimy parafie o rozpropagowanie tego programu wśród wiernych. W razie potrzeby przekażemy do parafii ulotki informacyjne.

Biuletyn czerwiec 2013 numer (6/13), 30.05.13
Czytaj również
skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę