chleb
1% podatku na Dom Brata Kosiby w Wieliczce
Tegoroczna akcja zbierania 1% podatku na rzecz Caritas Archidiecezji Krakowskiej stoi pod znakiem placówek dla potrzebujących. Osoby korzystające z pomocy placówek Caritas zachęcają do przekazywania 1 procenta podatku na ich utrzymanie, a Caritas pokazuje, co w najbliższym czasie chce zrobić z pozyskanych środków.
Oprócz dofinansowania działalności istniejących placówek dla potrzebujących krakowska Caritas planuje też nowe ośrodki. Najszybciej otwarty zostanie Dom Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce. Budynek w stanie surowym w centrum Wieliczki Caritas przejęła w użytkowanie na 25 lat od Stowarzyszenia Brata Alojzego Kosiby. W ciągu kilku miesięcy chce otworzyć na parterze kuchnię dla ubogich, z której będzie korzystało około 150 osób dziennie. Przewidziany jest też dowóz posiłków do domów osób, które ze względu na stopień niepełnosprawności nie będą mogły skorzystać z posiłku na miejscu.

Na wyższych kondygnacjach mieścić się będą placówki dziennego pobytu dla dzieci i osób starszych. Placówka wsparcia dziennego zapewni popołudniami dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej opiekę, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, umożliwi rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych oraz zajęcia psychoruchowe dostosowane do stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

Placówka dziennego pobytu umożliwi osobom starszym integrację, terapię zajęciową, organizację zajęć towarzysko – kulturalnych, inicjowanie grup wsparcia wzmacniających więzi społeczne.

Termin ukończenia wszystkich kondygnacji Domu Brata Kosiby uzależniony jest od środków finansowych. Koszt adaptacji budynku to kwota blisko 1 100 000 PLN. Caritas zwróciła się do mieszkańców gminy Wieliczka o przekazanie 1% podatku na ten cel. Każdy, kto chce pomóc, może przekazać 1% podatku Caritas Archidiecezji Krakowskiej (KRS 0000 207 658) z dopiskiem z dopiskiem Dom Brata Kosiby.

Biuletyn kwiecień 2013 numer (4/2013), 25.03.2013
Czytaj również
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę