chleb
Wakacyjna Akcja Caritas 2013

Wzorem lat ubiegłych Caritas Archidiecezji Krakowskiej również w tym roku organizuje turnusy wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży. Na akcję Wakacje 2013 przygotowano 510 miejsc dla uczestników w dwóch miejscowościach wypoczynkowych: Głuchołazy (w Górach Opawskich – Sudety) oraz Ostrowo (miejscowość nadmorska). Dodatkowo przygotowano specjalne turnusy żeglarskie na Mazurach dla wolontariatu młodzieżowego, w których uczestniczyć będą mogli aktywni i zaangażowani wolontariusze naszej Caritas.

Zgłoszenia dzieci na wakacje będą przyjmowane od 15.04 do 14.05.2013 r. 

TERMINY turnusów:

W górach:

1.        Głuchołazy (8-17.07.2013)

- Turnus I: Kierownik Ks. Piotr Gębka (90 uczestników)

- Turnus II: Kierownik Pani Dorota Bobowska Szostak (90 uczestników)

2.        Głuchołazy (17-26.07.2013)

- Turnus III: Kierownik Ks. Tomasz Niedziela (90 uczestników)

- Turnus IV: Kierownik Pani Jolanta Serafin (90 uczestników)


Nad morzem:

1.        Ostrowo (bliższe informacje co do terminów u s. Lilianny)

- Turnus I (25.07 - 9.08): Kierownik s. Lilianna Jamka (75 uczestników)

- Turnus II (8.08 - 23.08): Kierownik s. Lilianna Jamka (75 uczestników)

 

Na Mazurach – Wakacje pod żaglami (tylko dla wolontariuszy od 14 lat):

1.       Wielkie Jeziora Mazurskie z bazą w Giżycku (13-20.07.2013)

- Turnus I: Kierownik Ks. Jarosław Nowak (2 żaglówki 12 uczestników)

2.       Wielkie Jeziora Mazurskie z bazą w Giżycku (4-10.08.2013 lub 10-17.08.2013)

- Turnus II: Kierownik Ks. Jarosław Nowak (3 żaglówki 18 uczestników)

 

REKTURACJA UCZESTNIKÓW:

UCZESTNICY: uczestnikami turnusów wakacyjnych lub zimowych mogą być dzieci i młodzież z terenu Archidiecezji Krakowskiej, objęci opieką Caritas lub innych organizacji charytatywnych i pomocowych. Dzieci i młodzież, których sytuacja rodzinna, finansowa lub społeczna kwalifikuje je do objęcia opieką mogą zostać zgłoszone na corocznie organizowane turnusy wypoczynkowe. W turnusach uczestniczyć mogą również inne dzieci, których rodzice zadecydują, że będą przeżywać czas odpoczynku razem z dziećmi Caritas w celach integracyjno-wychowawczych, jednak zawsze na zasadach regulaminu i programu realizowanego przez Caritas.


WIEK: uczestników rekrutuje się w dwóch grupach wiekowych:

- Szkoła podstawowa (klasy 3-6; po ukończonej klasie 2)

- Gimnazjum i starsi (od 13-18 lat; uczestnik turnusu nie może mieć ukończonych 18 lat)

 

ZGŁOSZENIA (zasady):

W celu zgłoszenia dziecka na turnus wypoczynkowy należy stawić się w Punkcie Socjalnym przy ul. Ossowskiego 5 w Krakowie i złożyć podanie o przyznanie miejsca z uzasadnieniem  (wzór do pobrania ze strony www.krakowcaritas.pl) oraz dokument potwierdzający dochody rodziny w sytuacji starania się o dofinansowanie wyjazdu przez Caritas. Po pozytywnym rozpatrzeniu pracownik socjalny określa wysokość odpłatności i dofinansowania w zależności od miesięcznych dochodów na członka rodziny wg ustalonych stawek. Odpowiednia adnotacja zostaje odnotowana i potwierdzona na podaniu. Następnie wraz z podaniem należy zgłosić dziecko na wybrany turnus w Centrum Wolontariatu ul. Ossowskiego w Krakowie. W momencie zgłoszenia wydawana jest karta kolonijna potwierdzająca uczestnictwo i rejestracje dziecka na liście uczestników. Wydanie karty i rejestracja dokonywane są po uiszczeniu niezwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 50 zł na konto lub w kasie Caritas. Opłata wpisowa jest częścią odpłatności za wyjazd dziecka na turnus.

 

ODPŁATNOŚCI – Wakacje 2013

 

ODPŁATNOŚĆ za TURNUS 2013

           Dochody na

członka

łonrodziny

Turnusy w GÓRACH

GŁUCHOŁAZY (9 dni)

Turnusy nad MORZEM

OSTROWO (15 dni)

Turnusy pod ŻAGLAMI

MAZURY (7 dni)

do 400 zł

250 zł

550 zł

250 zł

do 500 zł

350 zł

750 zł

350 zł

do 650 zł

500 zł

900 zł

450 zł

powyżej 650 zł
(odpłatność pełna)

600 zł

1000 zł

550 zł

 

* rodziny wysyłające dzieci na turnus z Caritas, o dochodach przewyższających 700 zł na członka, jeśli mają taką możliwość, proszone są o wsparcie organizacji Wakacji Caritas 2013 przez dokonanie większych wpłat w zależności od możliwości finansowych.

 

W imieniu dzieci, dla których zbieramy fundusze z góry dziękujemy za wsparcie naszych działań.

 

Bliższe informacje:

Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Krakowskiej

ul. M. Ossowskiego 5, 30-656 Kraków

tel./fax: 12 637 07 12 wew. 113

Biuro czynne:

Poniedziałek i czwartek: 14.00 -19.00

Wtorek i piątek: 10.00 – 14.00

lub na www.krakow.caritas.pl pod banerem Wakacje 2013.

Biuletyn kwiecień 2013 numer (4/2013), 25.03.2013
Czytaj również
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę