chleb
1% na Dom br. Kosiby i dom dla niepełnosprawnych

Środki z 1% podatku, które zostaną przekazane Caritas w tym roku, jak w poprzednich latach przeznaczone zostaną na dofinansowanie placówek, prowadzonych przez Caritas dla potrzebujących. Większość środków pochłania finansowanie tych placówek, które nie otrzymują pomocy ze strony samorządów lub gdzie pomoc ta jest zbyt mała i uniemożliwia utrzymanie ośrodka. Takie placówki to Dom Matki i Dziecka, Dom Wczasowo – Rekolekcyjny dla chorych w Zebrzydowicach, Stacja Opieki w Krakowie, Kuchnia św. Brata Alberta w Krakowie. 

Część środków chcemy przeznaczyć na wykończenie i uruchomienie Domu im. br. Alojzego Kosiby w Wieliczce, w którym powstanie centrum pomocowe: kuchnia z jadalnią dla ubogich, ośrodek dziennego pobytu dla dzieci niepełnosprawnych oraz ośrodek wsparcia dziennego dla osób starszych. Naszą kolejną inwestycją jest budowa domu dla osób niepełnosprawnych w Spytkowicach. Ma to być dom dziennego pobytu wraz z internatem dla osób mieszkających dalej od Spytkowic.
Biuletyn luty 2013 numer (2 2013), 1.02.2013
Czytaj również
skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę