Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
2 grudnia, w pierwszą niedzielę Adwentu, rozpoczyna się 19. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom - największa ogólnopolska akcja Caritas, przeprowadzana w tym roku pod hasłem „Podziel serce – pomnóż miłość!”. We wszystkich parafiach archidiecezji krakowskiej pojawiają się świece, które tradycyjnie już stawiamy na wigilijnych stołach. Ofiara składana za świece to wyraz solidarności z najmłodszymi ofiarami ubóstwa. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to najstarsza i najbardziej znana ogólnopolska akcja Caritas.

Ofiary za świece są wykorzystane na pomoc najuboższym dzieciom – częściowo przez parafie, częściowo przez krakowską Caritas. 10 groszy - drobny fragment z każdej ofiary - przeznaczone zostaną na pomoc żywnościową dla głodujących dzieci w Afryce. Z części ofiar, którą dysponują parafie, najczęściej opłacają one obiady w szkole dla potrzebujących dzieci, przygotowują paczki na Święta albo pomagają najuboższym rodzinom. Caritas zebrane pieniądze przeznacza zwykle na zorganizowanie zimowiska i wakacji dla dzieci, a także na dofinansowanie prowadzonych placówek, na przykład rodzinnych domów dziecka czy Domu Matki i Dziecka.


Przypominamy, że rozprowadzanie świec nie jest sprzedażą i prosimy, żeby nie używać słowa sprzedaż ani nie wyznaczać ceny, ale podawać informację o ofierze np. ofiara za małą świecę min. 5 zł, ofiara za dużą świecę min. 12 zł.
Biuletyn grudzień 2012 numer (12/2012), 27.11.2012 r.
Czytaj również
skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę