Metropolita krakowski na 68. Tydzień Miłosierdzia

Przed rozpoczęciem tegorocznego Tygodnia Miłosierdzia ks. kard. Stanisław Dziwisz w liście skierowanym do wiernych z tej okazji przypomniał słowa św. Jakuba Apostoła: „Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków?”. Odwołując się do ważnych wydarzeń związanych z życiem archidiecezji krakowskiej, Ksiądz Kardynał prosił o przełożenie przeżyć duchowych na konkretne działania.

Nawiązując do aktualnej sytuacji, kard. Dziwisz napisał: „Trwający kryzys jeszcze bardziej pogarsza sytuację wielu ubogich rodzin. Zamiast jednak przyłączać się do fali narzekań, wierzący w Boże Miłosierdzie powinni pomagać sobie wzajemnie. O to właśnie prosił bł. Jan Paweł II, wołając o wyobraźnię miłosierdzia, o miłosierdzie czynów.” Przypomniał też o roli Caritas w działalności Kościoła: „W ostatnich czasach Kościół pokazywany jest w kontekście sporów o pieniądze. Słyszymy coraz częściej, że „Kościół za mało robi dla ubogich”. A przecież działalność Kościoła od lat obejmuje rozliczne dzieła charytatywne, wśród których na pierwsze miejsce wysuwa się Caritas diecezjalna, pomagająca stale tysiącom osób. Pracownicy Caritas z oddaniem służą chorym, starszym i niepełnosprawnym, bezdomnym, ofiarom przemocy i najuboższym, starając się w nich dostrzegać samego Chrystusa”.

Przypominając o zbliżającej się ewangelizacji Krakowa, Ksiądz Kardynał zwrócił uwagę na konieczność świadczenia życiem o więzi z Chrystusem. „Ewangelizacja Krakowa przyniesie jednak owoce wtedy, gdy otworzymy się na siebie nawzajem, zaczniemy widzieć w sobie braci i siostry w Chrystusie oraz nauczymy się sobie pomagać. Wtedy poczujemy, że Kościół jest naszym wspólnym domem. Oby tak jak w czasach Apostołów chrześcijan rozpoznawano po wzajemnej miłości” - napisał.

Biuletyn listopad 2012 numer (11/2012), 27.10.12
Czytaj również
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę