Caritas na jubileuszu Bazyliki Bożego Miłosierdzia

Podczas obchodów jubileuszu 10-lecia oddania Bogu na wyłączność Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach i Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu przez papieża Jana Pawła II Swoje prace prezentowali podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zembrzycach i Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Filipowskiej. Rozdawali też materiały informacyjne o Caritas, okolicznościową gazetę o pracy Caritas krakowskiej na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz zachęcali napotkane osoby do zaangażowania się w prowadzone przez Caritas akcje. 
Obecność Caritas na jubileuszu nawiązuje do wołania bł. Jana Pawła II o wyobraźnię miłosierdzia. W orędziu św. s. Faustyny ufność w miłosierdzie Boże jest bardzo silnie związana z obowiązkiem świadczenia miłosierdzia. W „Dzienniczku” św. s. Faustyna zapisała skierowane do siebie słowa Jezusa: „Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźniemu, nie możesz się od tego usunąć, ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim; pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa.”

Biuletyn Duszpasterski wrzesień 2012 numer (9/2012), 22.08.12
Czytaj również
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę