Caritas podsumowała zbiórki publiczne

W ciągu minionego roku Caritas Archidiecezji Krakowskiej przeprowadziła dwie zbiórki publiczne: na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Krakowa Nr OC-05.5311.23 2011 z dnia 6.05.2011 r. w dniach 10.05.2011 - 09.05.2012 r. oraz na pozostałym terenie archidiecezji krakowskiej na podstawie decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego Nr 7/2011 PS - I.622.13.2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w okresie od 01 maja 2011r. do 30 kwietnia 2012r. Celem zbiórek finansowych i rzeczowych była pomoc ubogim rodzinom i na to zostały wykorzystane. Udało się zebrać kwotę 47 120,87 PLN oraz dary rzeczowe (głównie żywność) o łącznej wartości około 170 402,86 PLN. Poniesione koszty to łącznie 3 487,97 PLN. Sprawozdania z obu zbiórek zostały przekazane stosownym władzom, a wymagane regulaminem sprawozdania ogłoszone w prasie. 

Gorąco dziękujemy wszystkim wolontariuszom z parafii i szkół za włączenie się w nasze zbiórki (zwłaszcza Ogólnopolską Zbiórkę Żywności) oraz przygotowanie potrzebnych sprawozdań. Przypominamy, że każda zbiórka poza terenem kościelnym i terenem szkoły jest zbiórką publiczną i trzeba mieć na nią zezwolenie oraz ją rozliczyć.

Biuletyn lipiec - sierpień 2012 numer (7 - 8 2012), 1.07.2012
Czytaj również
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę