Wakacje od 350 PLN

Około 600 000 PLN będzie kosztować naszą Caritas tegoroczna akcja wakacyjna dla ponad 650 dzieci. Rodziny, w zależności od wysokości dochodów, płacą od 350 do 1000 PLN za pobyt dziecka. Najuboższym, których nie stać nawet na mały wydatek, często pomagają parafie.

Caritas otrzymała dofinansowanie z Urzędu Miasta Krakowa na podstawie konkursu grantowego na dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych dzieci zamieszkałych w Krakowie. Staramy się też o dofinansowanie z Kuratorium Oświaty.

Zdobycie funduszy na akcję wakacyjną jest jednym z głównych celów Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. W 2011 r. krakowska Caritas rozprowadziła w grudniu 173 717 małych oraz 9 117 dużych świec. Dzięki tym środkom finansujemy około 60% akcji wakacyjnej. Około 30% środków pochodzi z odpłatności za wakacje, a ok. 10 % z dotacji.

Największą popularnością cieszą się od lat wyjazdy nad morze, więc w tym roku Caritas zorganizowała aż pięć turnusów w Ostrowie i Darłówku. Dwa turnusy odbędą się też w Głuchołazach. Dziećmi opiekować się będzie 66 osób kadry - wolontariuszy: kierownicy turnusów, wychowawcy i pielęgniarki.

Biuletyn lipiec - sierpień 2012 numer (7 - 8 2012), 1.07.2012
Czytaj również
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę