Caritas w Łagiewnikach

Apostołami miłości miłosiernej nazwał pracowników i wolontariuszy Caritas bp  Jan Zając podczas pielgrzymki do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, która odbyła się w sobotę 21 kwietnia. W IX Ogólnopolskiej Pielgrzymce Caritas uczestniczyło ok. 1200 osób z 21 diecezji.

Centralnym punktem pielgrzymki była Eucharystia, którą pod przewodnictwem bp. Jana Zająca, przewodniczącego Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski, koncelebrowało 38 kapłanów - dyrektorów i wicedyrektorów diecezjalnych Caritas. W homilii bp Zając odwołał się do pierwszego czytania z Dziejów Apostolskich, opowiadającego o tym, jak wskutek niesnasek w pierwszej gminie chrześcijańskiej Apostołowie wyznaczyli braci do rozdziału dóbr materialnych. Biskup przypomniał, że dzisiaj też nie jest łatwo, pod adresem Kościoła znów padają oskarżenia i pretensje o to, że za mało w nim miłości czynnej, ale nie wolno się tym zniechęcać, a w chwilach zwątpienia i trudności trzeba szukać pociechy w miłosiernych sercu Jezusa.

Bp Zając zachęcił wszystkich do częstej refleksji nad słynną modlitwą św. Faustyny proszącej Boga o to, by dał jej nie tylko miłosierne serce, ale i oczy, ręce, nogi.

Pielgrzymka zakończyła się koronką do Miłosierdzia Bożego.

Biuletyn czerwiec 2012 numer (6/2012), 24.05.12
Czytaj również
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę