chleb
Prosimy o pomoc w promocji 1%

Do każdej parafii przesłaliśmy plakaty promujące przekazywanie 1% podatku na rzecz Caritas. Prosimy o wywieszenie ich w parafiach oraz o zachęcenie parafian do wsparcia Caritas poprzez podanie w ogłoszeniach duszpasterskich następującej informacji: 

Caritas Archidiecezji Krakowskiej prosi o przekazanie 1% podatku na pomoc dla potrzebujących. W zamian oferuje bezpłatny program do rozliczeń rocznych z Urzędem Skarbowym. Można go pobrać ze strony internetowej www.pit.caritas.pl. Krakowska Caritas jest organizacją pożytku publicznego. Dzięki sieci swoich placówek, pracownikom i wolontariuszom co roku otacza opieką setki rodzin i dzieci, chorych, starszych i niepełnosprawnych. 

Gorąco dziękujemy Księżom, którzy zgodzili się na bezpłatne dyżury doradców podatkowych w swoich parafiach.

Można też nam pomóc, umieszczając na stronach internetowych parafii banery zachęcające do przekazywania 1% podatku potrzebującym. Banery różnych rozmiarów można znaleźć w dziale „Do pobrania” na www.krakow.caritas.pl. Liczy się każda forma wsparcia, bo potrzeby najuboższych są ogromne.
Biuletyn Caritas marzec 2012 numer (3/2012), 25.02.2012
Czytaj również
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę