Ogólnopolska Zbiórka Żywności

W dniach 16 - 17 marca Caritas Polska organizuje kolejną Ogólnopolską Zbiórkę Żywności. Parafialne Zespoły Caritas, Parafialne Zespoły Charytatywne oraz Szkolne Koła Caritas, które chcą wziąć w niej udział, proszone są o kontakt z działem promocji Caritas Archidiecezji Krakowskiej w celu odebrania kopii zezwolenia na zbiórkę publiczną. Prosimy o dopilnowanie, żeby osoby przeprowadzające zbiórkę w sklepach miały przy sobie kopię zezwolenia. Zebrane artykuły żywnościowe można przekazać potrzebującym z terenu parafii albo przywieźć do magazynu Caritas Archidiecezji Krakowskiej. 

Ponieważ zbiórka poza terenem kościelnym jest zbiórką publiczną, biorący w niej udział zobowiązują się do jak najszybszego przekazania do Caritas sprawozdania, zawierającego ilość zebranych darów i ich szacunkową wartość oraz sposób ich wykorzystania. Caritas musi zawrzeć te dane w sprawozdaniu ze zbiórki.
Biuletyn Caritas marzec 2012 numer (3/2012), 25.02.2012
Czytaj również
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę