chleb
Kard. Dziwisz spotkał się z chorymi

11 lutego w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach chorzy i ich opiekunowie zebrali się na Mszy św. z okazji XX Światowego Dnia Chorego. Obchodom przewodniczył metropolita krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz.

Ksiądz Kardynał przypomniał chorym postać bł. Jana Pawła II, który nie tylko zawsze starał się być blisko człowieka cierpiącego, ale i sam w swoim cierpieniu stał się dla chorych wzorem zjednoczenia z cierpiącym Chrystusem.

Podczas Mszy św. księża udzielili wszystkim chętnym uczestnikom sakramentu namaszczenia chorych. Uczestnicy spotkani otrzymali też pamiątkowe obrazki z fragmentem tegorocznego orędzia Ojca Świętego Benedykta XVI do chorych oraz list ks. kard. S. Dziwisza na XX Światowy Dzień Chorego.

„Jesteście w Kościele nie tylko przedmiotem troski, ale jesteście również jego pełnoprawnymi członkami i macie swoje zadania, którymi Was Pan obdarza. Wasze cierpienie, wasza słabość może stać się mocą dla całego Kościoła, jeśli będziecie zawsze zjednoczeni z Chrystusem - napisał do chorych Ksiądz Kardynał.
Biuletyn Caritas marzec 2012 numer (3/2012), 25.02.2012
Czytaj również
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę