Jałmużna wielkopostna

Hasłem rozpoczętej wraz z początkiem Wielkiego Postu akcji „Jałmużna wielkopostna” jest „Pomagam starszym”. Caritas wysłała zainteresowanym parafiom skarbonki i konspekty katechez. Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przeprowadzenie akcji. Jej celem jest nie tylko zebranie środków na pomoc, ale przede wszystkim wychowanie dzieci i młodzieży w duchu miłosierdzia i wrażliwości na potrzeby innych osób. Ze względu na jej charakter edukacyjny warto propagować ją wśród młodych, którzy często są skupieni na sobie i nie zawsze umieją dostrzec potrzeby osób starszych. 

Biuletyn Caritas marzec 2012 numer (3/2012), 25.02.2012
Czytaj również
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę