Pomoc w czasie mrozów

W mroźne styczniowe dni więcej bezdomnych i ubogich przychodziło do Kuchni św. Brata Alberta, prowadzonej w Krakowie przez Caritas. Każdy mógł liczyć na gorącą zupę. Wydawanych było 800 - 900 porcji. Kuchnia nawiązała kontakt z Kapucynami z Olszanicy, którzy w ramach akcji „Termos dla ubogiego” przekazali ok. 400 termosów dla bezdomnych korzystających z posiłków w kuchni. Dzięki termosom mogli oni mieć gorącą herbatę i zupę przy sobie.

Dużym problemem najuboższych jest brak środków na ogrzewanie. Punkt Socjalny krakowskiej Caritas oprócz przekazywania potrzebującym żywności, odzieży i obuwia oraz środków czystości, pomaga też najuboższym rodzinom w opłaceniu prądu i gazu oraz zakupie węgla na opał. W 2011 r. nasza Caritas przeznaczyła na to ponad 200 000 PLN.


Biuletyn Caritas marzec 2012 numer (3/2012), 25.02.2012
Czytaj również
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę