Dziękujemy za 1% podatku!

W 2011 r. Caritas Archidiecezji Krakowskiej otrzymała od rozliczających się z Urzędem Skarbowym podatników 978 038,25 PLN w ramach akcji przekazywania 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego. Ten rezultat jest dla nas wielkim sukcesem, świadczącym o pokładanym w Caritas zaufaniu.  Chociaż coraz więcej instytucji otrzymuje status organizacji pożytku publicznego i ludzie mają coraz więcej możliwości wyboru instytucji, której przekażą swoją pomoc, to jednak kwota przekazana nam zwiększyła się. W ubiegłym roku otrzymaliśmy 912 997 PLN.

Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy nas wsparli, pozwalając na szersze prowadzenie naszej działalności pomocowej. Staramy się, aby prowadzone przez nas 50 placówek jak najskuteczniej pomagało potrzebującym. Dziękujemy także wszystkim, którzy pomogli nam nagłośnić akcję pozyskiwania 1%. 

Caritas Archidiecezji Krakowskiej otrzymała status organizacji pożytku publicznego 24 maja 2004 r. i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000207658. Od tego czasu zwracamy się co roku z apelem o przekazanie 1 % podatku na pomoc dla chorych, starszych i niepełnosprawnych, bezdomnych, ofiar przemocy, dzieci i młodzieży korzystających z naszej pomocy. 

Biuletyn październik 2011 numer (10/2011), 19.09.2011
Czytaj również
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę