chleb
Dziękujemy za akcję "Jałmużna Wielkopostna"
Dziękujemy wszystkim, którzy zorganizowali w parafiach i w szkołach akcję „Jałmużna Wielkopostna”. Dzięki Waszemu zaangażowaniu dzieci mogą lepiej zrozumieć sens postu i solidarności z ubogimi. Parafie przeznaczają zebrane ofiary na pomoc najbardziej potrzebującym ze swojego terenu. W celach informacyjnych prosimy o przekazanie nam wiadomości, jaką kwotę parafie uzyskały dzięki tej akcji i na co ją przeznaczyły. Informację można przesłać mailem na adres krakow@caritas.pl.
Biuletyn kwiecień 2011 numer (4/2011), 20.03.11
Czytaj również
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę