Carrefour funduje obiady

Od początku semestru 25 dzieci z Krakowa, uczęszczających do świetlicy środowiskowej prowadzonej przez krakowską Caritas - Ośrodka Wsparcia Dziennego "Mały Książę" otrzymuje darmowe obiady ufundowane przez Carrefour. Pomoc ta to część ogólnopolskiej akcji grupy Carrefour, która funduje posiłki dla 825 dzieci ze świetlic Caritas w 33 miastach Polski.

W odpowiedzi na trudną sytuację materialną wielu rodzin, krakowska Caritas prowadzi 6 świetlic środowiskowych - placówek wsparcia dziennego dla dzieci: w Tenczynku, Krzeszowicach, Krakowie oraz 3 w Wieliczce (w tym jedna dla młodszych dzieci w wieku 3 - 5 lat). Uczęszcza do nich łącznie 231 dzieci.

Dzieci mają zapewnioną pomoc w nauce, nadrabianie zaległości szkolnych, ciepły posiłek, wspólne gry i zabawy, zajęcia sportowe i muzyczne, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień (np. zajęcia plastyczne i taneczne, koło teatralne, zajęcia z muzyką poważną), a w niektórych placówkach także pomoc psychologiczną (Kraków, Wieliczka) pedagogiczną (Tenczynek) i terapię rodzin (Krzeszowice). W pomoc dzieciom w nauce oprócz pracowników angażują się także wolontariusze. 

Biuletyn kwiecień 2011 numer (4/2011), 20.03.11
Czytaj również
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę