chleb
Dofinansowanie do turnusów opiekuńczych
Chcemy zainteresować rodziny opiekujące się osobami chorymi, starszymi, niepełnoprawnymi możliwością uzyskania wsparcia finansowego na dwutygodniowe turnusy opiekuńcze dla tych osób. Rekrutację prowadzi Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22 w Krakowie, tel. 12 392 14 92. Turnusy będą organizowane m.in. w placówkach Caritas od 1 kwietnia do 31 października.
Biuletyn kwiecień 2011 numer (4/2011), 20.03.11
Czytaj również
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę