chleb
Wakacyjna Akcja Caritas
Rozpoczęły się przygotowania i rekrutacja na wyjazdy wakacyjne organizowane przez Caritas. Przygotowano 825 miejsc na 14 turnusach w Niedzicy, Odrowążu Podhalańskim i Zakrzowie oraz Ostrowie nad morzem. Dodatkowo dla wolontariuszy odbędą się dwa turnusy tygodniowych rejsów po Krainie Wielkich Jezior Mazurskich (dla 24 osób) oraz tygodniowy Rajd Rowerowy po Polsce (dla 15 osób). Rekrutacja uczestników w dniach od 25.03 – 26.04.2010. O przyznaniu miejsca decyduje kolejność zgłoszeń.
Kolonie są przede wszystkim adresowane do dzieci z rodzin potrzebujących, niewydolnych i zaniedbanych, które nie mają możliwości inaczej spędzić wakacji. Przedział wiekowy przyjmowanych zgłoszeń to dla dzieci ze Szkół podstawowych: klasy 3-6 (najwcześniej po ukończonej klasie drugiej) oraz dla starszych od gimnazjum wzwyż do 18 roku życia.
Aby dokonać zgłoszenia należy złożyć podanie w Punkcie Socjalnym z wykazaniem dochodów lub powodu zgłoszenia dzieci u s. Lilianny Jamki. Po zakwalifikowaniu należy niezwłocznie odebrać kartę uczestnictwa w Centrum Wolontariatu po uprzednim uiszczeniu w kasie opłaty wpisowej w wysokości 50 zł. Od tego momentu dopiero dziecko zostaje zarejestrowane na listach uczestników. Pozostałe informacje co do terminu zwrotu karty i pozostałych płatności udzielane będą przy wydawaniu kart. Minimalny koszt kolonii to 250 zł. Bliższych informacji co do wysokości opłat za turnusy udziela Punkt Socjalny i s. Lilianna Jamka: e-mail: punktsocjalny@caritas.pl lub tel. 012 638 07 08.

Biuletyn Caritas kwiecień 2010 numer (4),
Czytaj również
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę