chleb
Wyjątkowy termin zbiórki żywności
W dniach 25 – 26 września odbędzie się zbiórka żywności, organizowana zamiast wiosennej zbiórki, która się nie odbyła z powodu epidemii. Parafie, które zdecydowały się na organizowanie zbiórki w sklepach prosimy o zachowanie środków ostrożności, pozostałe prosimy o zorganizowanie innej formy zbiórki, na przykład wystawienie koszy w przedsionku kościoła. Mamy nadzieję, że zbiórka pozwoli przygotować pomoc żywnościową dla najuboższych.
Biuletyn wrzesień 2020 numer (9/2020), 3.09.2020
Czytaj również
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę