Prośba o kontakt do parafialnych zespołów charytatywnych
Dziękujemy parafiom za przesłane informacje dotyczących działalności charytatywnej. Prosimy pozostałe parafie o przesłanie danych. Odpowiedź na przesłaną ankietę pomoże nam lepiej orientować się w sytuacji w parafiach, liczbie wolontariuszy i osób, które otrzymują wsparcie, a także pomoże w kontakcie z osobami odpowiedzialnymi za działalność charytatywną w parafii.
Biuletyn wrzesień 2020 numer (9/2020), 3.09.2020
Czytaj również
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę