chleb
Prosimy o organizowanie pomocy starszym
Przedświąteczna zbiórka żywności w sklepach została odwołana.  Nasi wolontariusze w parafiach to w większości seniorzy, czyli osoby najbardziej narażone podczas epidemii. Może ten czas jest okazją, by poprosić o zaangażowanie w działalność charytatywną także młodsze osoby? 

Bardzo prosimy, aby parafie starały się zorganizować na swoim terenie wolontariuszy, którzy  pomogą przynieść zakupy osobom starszym oraz by zachęcały do pomocy sąsiedzkiej.
Biuletyn kwiecień 2020 numer (4/2020), 2.04.2020
Czytaj również
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę