chleb
20-lecie działalności placówek Caritas
22 września odbył się jubileusz 20-lecia działalności Świetlicy św. Kingi, prowadzonej przez Caritas przy Parafii św. Klemensa w Wieliczce. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele samorządu i Ośrodka Pomocy Społecznej. Świetlica udziela wszechstronnej pomocy wychowankom i wspiera ich rozwój. Zapewnia dzieciom przyjazną atmosferę do nauki, zabawy i odpoczynku. Pomaga w pokonywaniu trudności szkolnych i uczy nawiązywania dobrych relacji interpersonalnych. Wychowawcy w swoich działaniach stosują elementy pracy metodą Marii Montessori.

            7 października swoje dwudziestolecie obchodziła Stacja Opieki Caritas w Zakopanem. Zakopanem. Powstała ona 7.10. 1998 r. jako pierwsza tego typu placówka w archidiecezji krakowskiej. Mieści się w zaadaptowanym budynku parafialnym przy parafii Najświętszej Rodziny. Od 20 lat zapewnia bezpłatne, profesjonalne usługi pielęgniarskie i rehabilitacyjne osobom przewlekle chorym, zwłaszcza znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, świadczone zarówno w domach chorych, jak i w siedzibie stacji.

Biuletyn listopad 2018 numer (11/2018), 6.11.2018
Czytaj również
skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę