chleb
Ruszyło wydawanie żywności z Podprogramu 2018 POPŻ
Rozpoczął się Podprogram 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Caritas wydaje żywność w Punkcie Socjalnym „Chleb Miłosierdzia” w Brzegach 255 oraz w kilkudziesięciu innych miejscach: głównie w parafiach i Ośrodkach Pomocy Społecznej.

            Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.: 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

            Osoby potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z POPŻ.

            Przypominamy, że Caritas nie wydaje żadnej żywności w krakowskim biurze przy ul. Ossowskiego 5.

            Szczegółowe informacje i adresy partnerów wydających żywność na www.krakowcaritas.pl.

Biuletyn listopad 2018 numer (11/2018), 6.11.2018
Czytaj również
skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę