Inauguracja Centrum Wolontariatu powstającego przy Centrum Jana Pawła II

Caritas uczestniczył, współorganizował i koordynował inaugurację Centrum Wolontariatu przy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Łagiewnikach. Odbyła się ona 24.09.2011r. (sobota) podczas konferencji pt. „Dobro mądrze zorganizowane”. Na spotkanie przybyli wcześniej zaproszeni liderzy i przedstawiciele organizacji związanych z wolontariatem.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Święta w Sanktuarium bł. Jana Pawła II, a później goście zostali zaproszeni do Centrum Wolontariatu, przy wejściu można było wpisać się do Księgi Gości oraz Kroniki. Konferencję rozpoczął ks. Michał Leśniak, który wprowadził uczestników w sytuację Centrum Jana Pawła II związaną z powstawaniem, budową i tworzeniem miejsca, gdzie będzie można poczuć wciąż żywego ducha bł. Jana Pawła II. Jako kolejni wypowiadali się prelegenci: o. Stanisław Wysocki OC ze Stowarzyszenia św. Eliasza; Elżbieta Wesołek, psycholog z Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Św. Łazarza, ks. Jarosław Nowak, koordynator ds. wolontariatu Caritas Archidiecezji Krakowskiej oraz Józef Rostworowski, Dyrektor Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się !”. Całość konferencji sprawnie prowadził Marek Szczepanek, redaktor telewizji Kraków.

Tematy poruszone podczas konferencji obejmowały szereg zagadnień związanych z wolontariatem. O. Stanisław Wysocki OC wystąpił z tematem: „Przypowieść o miłosiernym samarytaninie jako fundament każdej działalności wolontaryjnej”, w którym podkreślał, że każdy wolontariusz to chrześcijanin idący za nakazem Chrystusa: „idź i Ty czyń podobnie”.

Później głos zabrała Elżbieta Wesołek poruszając temat: „Psychologiczne i duchowe przygotowanie do działalności wolontaryjnej”. Zwróciła ona uwagę słuchaczy na fakt, że dobrze przygotowany wolontariusz dostrzega potrzebę udzielenia wsparcia psychologicznego jak i duchowego potrzebującym, jest on świadomy, że pomoc ta jest konieczna i nie tylko zarezerwowana dla psychologów i osób duchownych.

Kolejny temat: „Zasady budowania sprawnych i skutecznych struktur wolontariatu wśród młodych ludzi” przedstawił ks. Jarosław Nowak. Zasady wyróżnione przez ks. Jarosława to: zarażanie wolontariatem, zrównoważenie działań z potrzebami i oczekiwaniami wolontariuszy, tworzenie sprawnych struktur („cztery kroki”: wyszukać, wyszkolić, zintegrować i zaangażować wolontariuszy), traktowanie podmiotowe oraz zrównoważenie akcyjności z formacją i relacjami z drugim człowiekiem.

Józef Rostworowski zamykając konferencję omówił: „Działania i tematykę szkoleń w Centrum Wolontariatu”. Pierwsze szkolenia odbędą się już 7.10.2011r.,które skierowane będą do kandydatów na wolontariuszy, późniejsze szkolenia przewidziane są również dla wolontariuszy aktywnie działających, aby mogli poszerzać swoje horyzonty.

            Uczestnicy konferencji: „Dobro mądrze zorganizowane”  otrzymali teczkę z materiałami przedstawionymi przez prelegentów. Spotkanie dało możliwość oglądnięcia Centrum Wolontariatu, które ciągle jest w fazie powstawania; spotkania i wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi organizacjami wolontaryjnymi; wysłuchania przygotowanych tematów; zapoznanie się z planowymi działaniami Centrum oraz możliwością podpisania umów współpracy; jak również doświadczenia niesamowitej aury dobroci i miłosierdzia panującej w tym miejscu.


DATA PUBLIKACJI: 2011-09-24 » Pozostałe aktualności
Galeria aktualności
Kategorie
» wakacje
» ogólne
» akcje
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę