chleb
Spotkania dla zainteresowanych Szkolnymi Kołami Caritas
Do Caritas Archidiecezji Krakowskiej zgłaszają się osoby chcące założyć Szkolne Koła Caritas. To wynik przeprowadzonej w szkołach kampanii informacyjnej, mającej na celu upowszechnienie wolontariatu wśród dzieci i młodzieży.

Zapraszamy wszystkich chętnych, chcących założyć Szkolne Koło Caritas na spotkania informacyjne, które odbędą się w parafii Miłosierdzia Bożego, ul. Bandurskiego 12 w Krakowie w sobotę 29 września i w sobotę 13 października w godzinach 10.00 – 13.00.

Na początku roku szkolnego Caritas wysłała do tysiąca szkół z terenu archidiecezji materiały informacyjne dotyczące Szkolnych Kół Caritas. Było to możliwe dzięki udziałowi w konkursie ogłoszonym przez Województwo Małopolskie, którego celem była promocja i upowszechnianie wolontariatu wśród młodzieży. Przygotowane materiały - folder i płyta - są owocem wspólnej pracy pracowników Caritas, nauczycieli – opiekunów SKC i uczniów – członków SKC. Caritas miała nadzieję, że zaprezentowane doświadczenia zachęcą innych do zaangażowania się w wolontariat i przyczynią się do powstania nowych kół. Tak też się stało. Do biura Caritas zaczęły napływać zgłoszenia od osób zainteresowanych ta formą wolontariatu.

Bardzo prosimy zainteresowanych nauczycieli o zgłoszenie udziału w wybranym spotkaniu do biura Caritas Archidiecezji Krakowskiej: tel. 012 637 07 12, e–mail: krakow@caritas.pl.

Szkolne Koła Caritas działają w Polsce od kilkunastu lat, przynosząc wspaniałe efekty wychowawcze i praktyczne.

Opiekunem Szkolnych Kół Caritas Archidiecezji Krakowskiej jest ks. Jarosław Nowak, e-mail: jnowak@caritas.pl, kom. 604 95 44 55. Dyżury w biurze Caritas w czwartki w godzinach 10.00 – 15.00.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
Województwo Małopolskie


DATA PUBLIKACJI: 2007-09-24 » Pozostałe aktualności
Kategorie
» wakacje
» ogólne
» akcje
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
pomoc żywność
na górę