chleb
Kraków: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2002
Po raz dziewiąty Caritas rozprowadza w całej Polsce świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Hasłem tegorocznej edycji Dzieła są słowa "Umiłować Chrystusa". Caritas chce zwrócić uwagę na konieczność dostrzegania wokół siebie potrzebujących i dzielenia się posiadanymi dobrami, która dla ludzi wierzących w Chrystusa jest bezpośrednią konsekwencją miłości Boga. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, nawiązując do tradycji wieczerzy wigilijnej, przypomina też o wartości rodziny. Dzieło połączone jest z informacją o prowadzonych przez Caritas ośrodkach dla dzieci i matek z dziećmi w trudnej sytuacji życiowej.

Caritas Archidiecezji Krakowskiej w ubiegłym roku rozprowadziła 190 tysięcy świec. Parafie przekazały do Caritas 3 zł z ofiary za każdą świecę, pozostałe fundusze wykorzystując na pomoc organizowaną przez parafialne zespoły charytatywne. W ten sposób krakowska Caritas uzyskała na pomoc dzieciom 285 tys. zł. (kwota po odjęciu kosztów produkcji i transportu świec). Dzięki tym ofiarom możliwe było zorganizowanie zimowiska dla 200 dzieci i kolonii letnich dla 370 dzieci z najuboższych rodzin naszej diecezji oraz dofinansowanie organizowanych przez parafie i stowarzyszenia wakacyjnych wyjazdów dla 2030 dzieci i młodzieży. Łącznie z akcji wakacyjnej skorzystało dzięki Caritas 2400 dzieci i młodzieży.

Z ofiar zebranych podczas Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom Caritas dofinansowuje prowadzone przez siebie ośrodki służące dzieciom: dwa Rodzinne Domy Dziecka (łącznie dla 18 dzieci), Dom Matki i Dziecka (70 miejsc), Schronisko dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (60 miejsc) oraz punkt socjalny, gdzie comiesięczną pomoc otrzymuje kilkaset najuboższych rodzin. Trwają prace nad otwarciem nowego ośrodka kolonijnego dla dzieci.

Ojciec Święty podczas sierpniowej pielgrzymki do Ojczyzny przypominał na krakowskich Błoniach: "Uświadamiamy sobie, że Bóg, okazując nam miłosierdzie, oczekuje, że będziemy świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie". Niech tym świadectwem miłosierdzia będzie choćby drobny gest: postawienie przy pustym nakryciu świecy Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

Ks. Jan Kabziński
Dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej

DATA PUBLIKACJI: 2002-12-03 » Pozostałe aktualności
Kategorie
» wakacje
» ogólne
» akcje
skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę