Wielkanocne baranki na dom dla niepełnosprawnych
Ponad 52 tysiące cukrowych baranków trafiło do parafii archidiecezji krakowskiej w ramach Wielkanocnego Dzieła Caritas. W ubiegłym roku akcja miała na celu pomoc w sfinansowaniu budowy domu dla niepełnosprawnych w Spytkowicach. W tym roku Caritas zbiera środki na wyposażenie domu.

Ośrodek w Spytkowicach to inicjatywa Tadeusza i Eugenii Góreckich, mieszkających w USA, którzy postanowili przekazać krakowskiej Caritas swoją ojcowiznę na dom dla osób niepełnosprawnych. - Widzieliśmy, że takie osoby są w Spytkowicach i okolicznych miejscowościach, ale siedzą w domach, bo nie mają dokąd pójść - tłumaczyła decyzję Eugenia Górecka podczas pobytu w Polsce w 2012 r.

W ubiegłym roku dom został wybudowany. W dwukondygnacyjnym budynku na parterze znajduje się 7 sal przeznaczonych na warsztat terapii zajęciowej, sala rehabilitacji, pomieszczenia sanitarne i socjalne oraz gabinety lekarsko - pielęgniarski i psychologa. Na poddaszu zaplanowano trzy pokoje mieszkalne dla osób niepełnosprawnych z pełnymi węzłami sanitarnymi. Powierzchnia użytkowa domu wynosi ponad 618 m2. Na inwestycję wartą około 2 mln zł udało się uzyskać dofinansowanie ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego ponad 800000 zł.

O potrzebie budowy domu dla osób niepełnosprawnych w Spytkowicach wypowiedziało się pozytywnie Starostwo Powiatowe w Wadowicach. Na ogłoszenie o naborze do powstającego ośrodka zgłosiło się 50 osób. Wcześniej planowane było 30 miejsc. Starostwo zaproponowało, by powiększyć ilość miejsc w planowanym Warsztacie Terapii Zajęciowej, który ruszy jeszcze w tym roku.

Warsztat Terapii Zajęciowej to placówka dziennego pobytu. Zajęcia odbywają się w grupach warsztatowych pięć dni w tygodniu przez 7 godzin dziennie. Celem terapii zajęciowej jest rehabilitacja społeczna i zawodowa, zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, czyli umożliwienie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia osoby niepełnosprawnej w środowisku - w miarę jej możliwości. Główny nacisk w terapii położony jest na zajęcia praktyczne prowadzone w pracowniach tematycznych. Najczęściej są to pracownie: krawiecko - dziewiarska, gospodarstwa domowego, plastyczna, ogrodnicza, stolarska, rzemiosł różnych, muzyczna. Odbywają się także zajęcia rehabilitacyjne. Indywidualne plany pracy dostosowane są do psychofizycznych możliwości uczestników i włączone w program rehabilitacji leczniczej i społecznej. Organizowane są też zajęcia dodatkowe z zakresu sportu, kultury, turystyki i wypoczynku.


DATA PUBLIKACJI: 2014-04-04 » Pozostałe aktualności
Kategorie
» wakacje
» ogólne
» akcje
skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę