chleb
Krakowska Caritas zaprasza na warsztaty dla wolontariuszy
ADRESACI: osoby pełnoletnie, które chcą zostać wolontariuszami Caritas

CEL SZKOLENIA:

 • dostarczenie informacji na temat wolontariatu,
 • przygotowanie do rozpoczęcia pracy w organizacjach, instytucjach.

TERMIN: (dwa spotkania łącznie)

23.09–24.09.2006 r. i 30.09–01.10.2006 r. (przyjazd w sobotę do godz. 9.30, zakończenie w niedzielę o godz. 13.00)

MIEJSCE: Ośrodek Wczasowo – Rekolekcyjny Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Zakrzowie
Zakrzów 76, 34 – 145 Stronie,
tel. 033 873 92 15
mapa dojazdu na stronie: www.zakrzow.caritas.pl

KOSZT (łącznie za dwa weekendy): 20 zł

ZAPISY (do 1 września) przyjmuje: ks. Tomasz Pilarczyk, tel. 0603 063 150,
e–mail: tpilarczyk@caritas.pl

PROGRAM WARSZTATÓW:

 1. Umiejętności interpersonalne wolontariusza:
  • Elementy rozwoju osobistego.
  • Poczucie własnej wartości; wykorzystywanie zasobów.
  • Podejmowanie decyzji.
  • Komunikacja – rodzaje i techniki.
  • Zachowania asertywne.
  • Rozwijanie kreatywności.
  • Realizacja celów (określanie celu, planowanie działań, kontrola, egzekwowanie, itp.);
  • Utrzymanie grupy (motywowanie, rozwiązywanie problemów, budowanie atmosfery zaangażowania i współpracy).
 2. Zasady i formy współpracy wolontariusza z osobami i instytucjami:
  • Centrala Caritas,
  • Parafia (Ksiądz Proboszcz, Zespół Charytatywny),
  • rodzina, bliscy potrzebującego,
  • instytucje społeczne (np. MOPS, pracownicy socjalni),
  • sponsorzy,
  • media,
  • specjaliści (lekarz, prawnik, psycholog itd.),
 3. Funkcjonowanie w różnorodnych obszarach zadań (diagnoza potrzeb, formy i metody pracy):
  • Pomoc dzieciom i młodzieży:
   • szkoła,
   • świetlice,
   • placówki opiekuńczo – wychowawcze,
   • ośrodki interwencji kryzysowej,
  • Pomoc osobom dorosłym:
   • chorym w miejscu zamieszkania,
   • opieka paliatywna w domu i ośrodkach leczniczych, opieka w okresie terminalnym choroby nowotworowej,
   • pomoc bezdomnym (Dom dla Bezdomnych),
   • samotnym (DPS),
   • współpraca i pomoc rodzinie,
   • kwesty i zbiórki rzeczowe,
   • punkty socjalne.
  • Struktura wolontariatu i podstawy prawne
   • Definicja wolontariatu.
   • Rodzaje wolontariatu.
   • Motywacje wolontariuszy do pracy.
   • Cechy organizacji przyjaznej wolontariuszowi.
   • Rekrutacja wolontariuszy.
   • Indywidualny program woluntarystyczny.
   • Ustalenie zakresu pracy i obowiązków wolontariusza.
   • Planowanie autorskich inicjatyw woluntarystycznych.
   • Aspekty prawne wolontariatu
    (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Konwencja Praw Człowieka, Porozumienie o współpracy, ubezpieczenie, dokumentacja wolontariusza, prawa i obowiązki wolontariusza, Karta Etyczna Wolontariusza).
   • Formy wolontariatu
    (wolontariat ciągły i krótkookresowy, wolontariat indywidualny, grupowy, rodzinny, pracowniczy, akcje społeczne)

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

ks. Tomasz Pilarczyk


DATA PUBLIKACJI: 2006-08-16 » Pozostałe aktualności
Kategorie
» wakacje
» ogólne
» akcje
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę