Nagroda Społeczna Działalność Dekady dla krakowskiej Caritas

Caritas to spotkanie z człowiekiem w potrzebie i niesienie pomocy - powiedział ks. Tomasz Stec, dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej odbierając nagrodę dla Caritas w kategorii Społeczna Działalność Dekady podczas gali jubileuszowej portalu LoveKraków.pl 28 października 2021.


Caritas Archidiecezji Krakowskiej jest katolicką organizacją charytatywną posiadającą status  organizacji pożytku publicznego, która obejmuje opieką ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych, osoby bezdomne, rodziny i osoby żyjące w skrajnym ubóstwie, ofiary przemocy oraz dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych marginalizacją.


Caritas Archidiecezji Krakowskiej prowadzi ponad 40 ośrodków dla dzieci, młodzieży, osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i ubogich. Wiele z nich – na przykład warsztaty terapii zajęciowej lub rodzinne domy dziecka - utworzyła w rejonach, gdzie takie placówki jeszcze nie istniały. Krakowska Caritas bardzo aktywnie organizuje pomoc dla poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych. W ostatnich miesiącach były to akcje pomocy poszkodowanym przez pożar w Nowej Białej w czerwcu i przez powodzie, które nawiedziły w lipcu Głogoczów, Krzyszkowice i Jawornik. Wspiera osoby w kryzysie bezdomności, doświadczające przemocy lub braku opieki ze strony najbliższych.


Caritas pomaga także osobom w trudnej sytuacji życiowej, zarówno poprzez wsparcie finansowe (pomoc w zakupie leków, opłacie za mieszkanie, zakup opału itp.) jak i poprzez udostępnienie konta na zbiórkę na leczenie lub rehabilitację. Prowadzi też akcje, takie jak „Skrzydła” dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej czy „Na codzienne zakupy” dla ubogich seniorów. Jest największym spośród Caritas diecezjalnych dystrybutorem żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, intensywnie działa przekazując ubogim żywność o krótkim terminie ważności w ramach programu "Spiżarnia Caritas". Prowadzi również działalność edukacyjną i promuje wolontariat.


Nagrody portalu LoveKraków.pl zostały przyznane w dziesięciu kategoriach dla osób i instytucji, które najbardziej wpłynęły na miasto i region w ciągu ostatnich dziesięciu lat.


Fot. Adam Wojnar


DATA PUBLIKACJI: 2021-11-02 » Pozostałe aktualności
Kategorie
» wakacje
» ogólne
» akcje
skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę