Dziękujemy za "Skrzydła"
Podziękowania, obrazki i świadectwa z czerwonym paskiem – trudno nie wzruszać się, widząc jak dzieci pracowały przez cały rok na swoje wspaniałe wyniki. Dla pięćdziesięciorga dzieci rok szkolny był łatwiejszy dzięki pomocy ludzi o wielkim sercu.

 

Kolejny rok z programem „Skrzydła” za nami. Dla pięćdziesięciorga dzieci był on łatwiejszy dzięki pomocy ludzi o wielkim sercu. Stypendia dla dziesięciorga dzieci przekazała Caritas Polska, pozostałe to wpłaty indywidualnych darczyńców. Dla pięciorga uczniów zdolnych Caritas Polska przekazała też pomoc w ramach programu „Dwa Talenty”.

W tym roku w programie wzięło udział 17 dzieci niepełnosprawnych lub chorujących przewlekle. Wiele dzieci boryka się z innymi problemami: żałobą, chorobą rodzeństwa albo rodzica. Mimo to starają się wywiązywać ze swoich obowiązków, a przekazana pomoc nie tylko ułatwia codzienne funkcjonowanie, ale dodaje wiary w ludzi i motywuje do działania.

Ze względu na konieczność nauki zdalnej przez większość roku szkolnego wiele dzieci potrzebowało pomocy w zakupie akcesoriów do komputera lub choćby używanych laptopów. Ograniczone były wydatki na zajęcia dodatkowe, których wiele nie odbywało się.

 

Skrzydła są też dobrze oceniane przez darczyńców, którzy nieraz cieszą się, że tak niewysoka (ich zdaniem) kwota może znacząco poprawić czyjąś sytuację. Wielu pomaga konkretnym dzieciom nawet przez kilka lat, dopóki podopieczni nie ukończą szkoły lub sytuacja rodziny nie poprawi się.

W ramach programu „Skrzydła” ofiarodawcy pomagają konkretnemu dziecku. Znają jego imię i ogólną sytuację rodzinną, zainteresowania i problemy. Wpłacają co miesiąc zadeklarowaną kwotę (zwykle ok. 150 PLN), przekazywaną następnie rodzicom dziecka. Caritas wymaga od rodziców rozliczenia przekazanych pieniędzy fakturami (za żywność, odzież, przybory szkolne i inne wydatki związane z dziećmi), co gwarantuje dobre wykorzystanie funduszy.

Do programu „Skrzydła” wybierane są dzieci z rodzin o bardzo trudnej sytuacji materialnej, najczęściej dotkniętych dodatkowym problemem (śmierć, niepełnosprawność, choroba lub odejście jednego z rodziców, niepełnosprawność albo choroba dziecka lub jego rodzeństwa). Uczniów do programu mogą zgłaszać placówki Caritas, parafie, nauczyciele lub pedagodzy szkolni.

 

Więcej informacji o programie Skrzydła można znaleźć TUTAJ.

DATA PUBLIKACJI: 2021-07-15 » Pozostałe aktualności
Kategorie
» wakacje
» ogólne
» akcje
skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę