Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych
5 maja przypada Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to święto obchodzone co roku 5 maja, zapoczątkowane we Francji w latach 90-tych XX wieku. W Polsce Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną został ustanowiony w 1999 r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Dzień Godności ma na celu łamanie barier i stereotypów panujących w opinii publicznej na temat osób niepełnosprawnych intelektualnie. Dzięki obchodom tego dnia osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą zaprezentować swoje możliwości i umiejętności.

5 maja jest również okazją do podwójnej refleksji o sytuacji osób niepełnosprawnych. Oprócz obchodzonego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest to również Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

W utworzonych przez krakowską Caritas Środowiskowych Domach Samopomocy i Warsztatach Terapii Zajęciowej codzienne wsparcie, terapię zajęciową, rehabilitację i opiekę otrzymuje 240 osób. 50 osób niepełnosprawnych intelektualnie mieszka w utworzonym przez nas Domu Pomocy Społecznej w Zatorze.

Dziękujemy gorąco pracownikom i wolontariuszom, którzy w naszych Warsztatach Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domach Samopomocy, naszych placówkach rehabilitacyjnych i Domach Pomocy Społecznej tworzą środowiska pełne więzi, przyjaźni i poszanowania godności osób z niepełnosprawnościami.

DATA PUBLIKACJI: 2021-05-05 » Pozostałe aktualności
Kategorie
» wakacje
» ogólne
» akcje
skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę