Placówki Wsparcia Dziennego mogą pracować tylko zdalnie
W dniu 30 października 2020 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1917).

Zgodnie § 1 pkt 4 ww. rozporządzenia zmieniającego, w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii po § 11 dodano § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. Do odwołania placówka wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, może realizować swoje zadania wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumienia się na odległość.”.

 

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem nasze Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Krakowie, Wieliczce i Tenczynku mogą do odwołania działać tylko zdalnie. Zachęcamy do indywidualnego kontaktu, szczególnie dzieci potrzebujące pomocy w zadaniach domowych, ale też w każdej ważnej dla Was sprawie.

 

 


DATA PUBLIKACJI: 2020-11-04 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
» MOPS_placowki_wsparcia_dziennego.pdf [0.59 MB]
» rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r.pdf [0.22 MB]
Kategorie
» wakacje
» ogólne
» akcje
skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę