Czekamy na wspomnienia o św. Janie Pawle II
Do końca października przedłużyliśmy termin nadsyłania wspomnień związanych z osobą i nauczaniem św. Jana Pawła II na konkurs, skierowany do seniorów z terenu Archidiecezji Krakowskiej. Powstanie z nich "Album Dobrych Wspomnień".

Organizatorem konkursu jest Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Konkurs ma na celu zwiększenie aktywności seniorów 60+ poprzez przywołanie wspomnień związanych ze spotkaniem i upamiętnienie wspomnień spotkań seniorów z Janem Pawłem II, integrację seniorów i młodszego pokolenia wokół nauczania św. Jana Pawła II oraz doskonalenie umiejętności korzystania ze współczesnych komunikatorów.

Na konkurs można zgłosić przygotowaną samodzielnie pracę literacką napisaną lub nagraną w języku polskim, stanowiącą zamkniętą, spójną całość. Seniorzy mogą skorzystać z pomocy młodych wolontariuszy, wspierających ich pod względem doradczo – technicznym.

Praca dotyczy opisu, relacji spotkania z Janem Pawłem II podczas pielgrzymki lub uczestnictwa we mszy świętej. Prace należy przesłać do końca października 2020 r. na adres wolontariat.krakow@caritas.pl. Zgłaszanie prac odbywa się drogą elektroniczną - załączenie pliku z pracą (plik tekstowy Microsoft Word/Open Office lub nagranie) i przesłanie uzupełnionego oraz podpisanego skanu zgody na przetwarzanie danych osobowych, która dołączona jest do Regulaminu Konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2020 r. Wyniki konkursu dostępne będą na stronie www.krakowcaritas.pl. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 16 listopada 2020 r. o godz. 14.00 w siedzibie Caritas Archidiecezji Krakowskiej, ul. Ossowskiego 5 w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

DATA PUBLIKACJI: 2020-10-12 » Pozostałe aktualności
Kategorie
» wakacje
» ogólne
» akcje
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę