chleb
Szukamy osób do prowadzenia placówki dla dzieci typu rodzinnego

Zapraszamy do kontaktu rodziny i osoby zainteresowane prowadzeniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego i stworzeniem nowego domu dla dzieci, które domu zostały pozbawione.

Stworzyć dziecku dom, poczucie bezpieczeństwa i możliwość rozwoju – to najpiękniejsza i najtrudniejsza praca. Do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego może zostać skierowane maksymalnie ośmioro dzieci.

 

Prowadzącym Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego może zostać osoba, która:

- daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

- jest zdrowa, co zostało potwierdzone stosownym zaświadczeniem,

- jest w stanie zaspokajać potrzeby dziecka w zakresie rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego,

- nie była i nie jest pozbawiona władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska nie była jej ograniczona ani zawieszona,

- wypełnia obowiązek alimentacyjny (w przypadku, gdy taki wynika z tytułu egzekucyjnego),

- nie jest ograniczona w czynnościach prawnych.

 

Rodzina musi przejść rozmowę kwalifikacyjną, a następnie specjalne szkolenie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem Caritas Archidiecezji Krakowskiej, ul. M. Ossowskiego 5, 30-656 Kraków, tel. 12/ 637 07 12, 12/ 638 07 08, e-mail: krakow@caritas.pl,

lub z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach, ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice, tel. 12.274.98.13, e-mail: pcpr@myslenicki.pl.

 

 

Photo by Oleksandr Pidvalnyi from Pexels


DATA PUBLIKACJI: 2020-09-18 » Pozostałe aktualności
Kategorie
» wakacje
» ogólne
» akcje
skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę