Światowy Dzień Chorego w Łagiewnikach

We wtorek 11 lutego w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbyły się diecezjalne obchody XXVIII Światowego Dnia Chorego. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. W czasie Eucharystii został udzielony sakrament namaszczenia chorych.

Na początku Mszy św. zebranych w świątyni przywitał ks. dr Zbigniew Bielas. Kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przypomniał, że papież Franciszek tematem orędzie na XXVIII Światowy Dzień Chorego uczynił słowa: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. - Cieszę się, że już po raz kolejny przybywacie tu do Jezusa Miłosiernego we wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Lourdes, aby przynieść swoje cierpienie, chorobę, niedomaganie, krzyże codzienności. Złóżcie je tutaj wypowiadając to krótkie wyznanie: „Jezu, ufam Tobie” - powiedział ks. Bielas.

W homilii kard. Stanisław Dziwisz podkreślał, że Bóg pochyla się nad losem każdego człowieka. - On dostrzega nasze niedomagania duchowe i fizyczne, nasze słabości i choroby. On, niczym dobry Samarytanin, leczy nasze rany. On – którego nie mogą ogarnąć niebiosa i ziemia – znajduje miejsce w naszych sercach.

Kaznodzieja przypomniał, że nasz Bóg jest Bogiem bliskim. - On zbliżył się do nas najbardziej w swoim Synu, Zbawicielu świata. Jemu naprawdę zależy na nas. Jemu zależy na naszym sercu. Dlatego, jak poucza nas dzisiejsza Ewangelia, On nie zadowoli się nigdy żadnymi zewnętrznymi obrzędami, słowami i gestami, dopóki nie będzie za nimi stało nasze serce, a więc to, co w nas najbardziej głębokie, najbardziej wartościowe, najbardziej osobiste.

Kard. Dziwisz przypomniał, że pośród wielu ważnych decyzji podjętych podczas pontyfikatu św. Jana Pawła II, było ustanowienie Światowego Dnia Chorego. - Nieprzypadkowo Ojciec Święty związał ten dzień z liturgicznym wspomnieniem Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, a ustanowił go 13 maja 1992 roku. Jak wiemy, jedenaście lat wcześniej, 13 maja 1981 roku, Jan Paweł II padł ofiarą zbrodniczego zamachu na jego życie. Chcieli się go pozbyć ci, którym przeszkadzała jego papieska posługa głoszenia Ewangelii, głoszenia prymatu miłości i służby. Jan Paweł II przelał wtedy krew, ale życie ocaliła mu Matka Najświętsza, bo był potrzebny Kościołowi i światu. Jego życie i niezmordowana służba również była naznaczona chorobą, stopniową utratą sił i zdrowia, ale zawierzył się bez reszty Chrystusowi i Jego Matce, powtarzając do końca: Totus Tuus – Cały Twój. Ona, w co wierzymy i jak brzmi jeden z Jej tytułów, jest Uzdrowieniem Chorych – powiedział. Podkreślił też, że Lourdes zasłynęło i nadal słynie z licznych i niewytłumaczalnych uzdrowień, jakie się tam dokonują. Prawdziwym jednak cudem jest to, że jeszcze większa liczba chorych i niepełnosprawnych, powierzających Maryi swój los, powraca uzdrowionych duchowo, gotowych nieść swój krzyż jako udział w krzyżu Jej Syna, Zbawiciela świata, który za nas wszystkich oddał swe życie – zauważył

Kończąc homilię kard. Dziwisz poprosił zebranych w łagiewnickiej Bazylice: - Powierzmy się dziś wszyscy miłosiernemu Bogu w tej świątyni, w której św. Jan Paweł II zawierzył cały świat Bożemu miłosierdziu. Złóżmy w Sercu Jezusa wszystkie nasze słabości duchowe i fizyczne, nasze niedomagania i choroby, nasze strapienia i lęki, ale także wszystkie nasze nadzieje. Módlmy się za wszystkich i cierpiących, zarówno obecnych dzisiaj w tej świątyni, jak i przykutych do łoża cierpienia w swoich domach, w szpitalach i hospicjach. Módlmy się za wszystkich spieszących im z pomocą – za lekarzy, pielęgniarki i całą służbę zdrowia, za wolontariuszy i wszystkich ludzi o wrażliwym sercu, którym nie jest obojętny los bliźnich doświadczonych chorobą.

Po homilii kapłani udzielili wszystkim chętnym uczestnikom liturgii sakramentu namaszczenia chorych.

Po Mszy św. uczestnicy zebrali się w domu Duszpasterskim na przygotowanym dla nich poczęstunku: gorącym posiłku, herbacie i drożdżówkach.

Coroczne spotkanie chorych, niepełnosprawnych i starszych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Światowy Dzień Chorego ma już swoją długą tradycję. Organizuje je Caritas Archidiecezji Krakowskiej, zapraszając do udziału osoby starsze, chore i niepełnosprawne z Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz księży kapelanów pracujących na terenie archidiecezji, a także rodziny opiekujące się osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi.


DATA PUBLIKACJI: 2020-02-12 » Pozostałe aktualności
Kategorie
» wakacje
» ogólne
» akcje
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę