chleb
Świętowaliśmy 30-lecie
„Miłosierdzie jest nieodzownym wymiarem miłości, jest jakby drugim jej imieniem, a zarazem właściwym sposobem jej objawiania się i realizacji wobec rzeczywistości zła, które jest w świecie, które dotyka i osacza człowieka” – takie słowa zapisał św. Jan Paweł II w encyklice o Bożym miłosierdziu „Dives in misericordia.” 30 lat temu ks. kard. Franciszek Macharski reaktywował Caritas Archidiecezji Krakowskiej, by służyła potrzebującym. Przez te wszystkie lata Caritas stara się jak najlepiej wypełniać to zadanie, pomagając chorym, starszym i niepełnosprawnym, dzieciom i rodzinom potrzebującym wsparcia, najuboższym i ofiarom przemocy. Caritas znaczy miłość, misericordia – miłosierdzie. Dzisiaj tu w bazylice Bożego miłosierdzia dziękujemy za to wielkie i piękne dzieło Caritas, za wolontariuszy, darczyńców, pracowników i współpracowników Caritas Archidiecezji Krakowskiej - mówił kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach ks. dr Zbigniew Bielas witając wolontariuszy, darczyńców, pracowników i współpracowników Caritas Archidiecezji Krakowskiej obecnych na dziękczynnej Mszy św. Z okazji 30-lecia reaktywacji Caritas 18 stycznia 2020 r.
Zwracając się w homilii do zebranych wolontariuszy i pracowników Caritas ks. bp. Jan Zając przypomniał słowa papieża-seniora Benedykta XVII, który wykonujących posługę charytatywną w Kościele nazwał „przedłużeniem rąk Boskich”: - To o was nauczał w encyklice „Deus Caritas est”, że jesteście „osobami dotkniętymi miłością Chrystusa, których serce zdobył Chrystus swą miłością, budząc w was miłość bliźniego” – tłumaczył.
Caritas jest zawsze czymś więcej, niż zwyczajną działalnością. Jak nauczał nas Paweł Apostoł: „Gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże…” – mówił bp Jan, cytując słowa papieskiej encykliki: „Działanie praktyczne pozostaje niewystarczające, jeżeli nie jest w nim uchwytna miłość do człowieka, miłość, która się karmi spotkaniem z Chrystusem. Głęboki, osobisty udział w potrzebie i cierpieniu drugiego staje się w ten sposób dawaniem samego siebie: aby dar nie upokarzał drugiego, muszę mu dać nie tylko coś mojego, ale siebie samego, muszę być obecny w darze jako osoba.”
Na zakończenie homilii bp Jan Zając powiedział: „Na ołtarzu – obok chleba i wina - składamy trzydziestoletnie dzieło Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Każdą chwilę posługi potrzebującym, każdy gest dzielenia się sercem, każde słowo budzące nadzieję, każdą modlitwę pełną miłości miłosiernej. Ufamy, że Jezus – Nowonarodzona Miłość Miłosierna, przyjmie ludzką Caritas i przemieni w Caritas Boga, która oświeci nasze umysły, rozgrzeje serca i umocni ręce w posłudze Chrystusowi obecnemu w człowieku potrzebującym – w przyszłości, która nadchodzi i teraz. Niech się tak stanie. Amen"

Na zakończenie Mszy św. dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej ks. Andrzej Kamiński przypomniał, jak Jezus w czasie jednego z widzeń powiedział s. Faustynie „Żądam od ciebie abyś pełniła uczynki miłosierdzia” i podał jej trzy sposoby pełnienia uczynków miłosierdzia poprzez czyn, słowo i modlitwę.
Caritas Archidiecezji Krakowskiej stara się realizować te uczynki wobec tych, którym służy, od najmniejszych, najsłabszych do seniorów, poprzez wszystkich, którzy zwracają się do nas po pomoc. Dziękujemy dzisiaj Panu Bogu za to, że możemy pomagać. Dziękujemy za tych, którzy pomagają nam pomagać poprzez swoje ofiary. Dziękuję wszystkim, którzy przybyli, którzy się modlili i powierzyli Caritas na nowo Bożemu miłosierdziu, aby mogła to miłosierdzie świadczyć przez każdy kolejny dzień.

W świętowaniu brali udział również wolontariusze z Parafialnych Zespołów Caritas z różnych stron diecezji, m. in. z Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Tenczynie, którzy przed rozpoczęciem koronki poprowadzili góralskie kolędowanie. Uroczystość zakończył koncert kolęd w wykonaniu Chóru Sanktuarium Miłosierdzia Bożego „Musica Ex Anima" oraz zespołu wokalnego Bazyliki Mariackiej Cappella Marialis pod dyrekcją Krzysztofa Michałka, organisty Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Krakowie.


DATA PUBLIKACJI: 2020-01-19 » Pozostałe aktualności
Kategorie
» wakacje
» ogólne
» akcje
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę